FILOSOFIA II – LIBRO DE TEXTO

TEMA 17: NIETZSHE

O NIHILISMO E AS SUAS FORZAS

Google

[Libro de Texto - páxinas 360-362]

1º) ¿Cal é a expresión que utiliza Nietzsche para sinalar co mundo suprasensible xa non posue a función ordenadora das nosas existencias?

 

2º Na perspectiva que representa a perdida dos valores supremos, o nihilismo e producto dunha doble consecuencia: ¿cal é?

 

3º) Na perspectiva da destrucción dos valores tradicionais,o nihilismo expresa una dimensión dintinta á anterior: ¿cal é?

 

4º) Na perspectiva da destrucción dos valores tradicionais, o nihilismo vai da mán do?

 

5º) A cara negativa do nihilismo expresa a crítica destructiva da tradición occidental presente na esencia da tradición?

 

6º) A cara positiva do nihilismo supón o recoñecemento das condicións que levaron a Occidente a ser nihilista: ¿esta nova dimensión implica caer no nihilismo ou escapar del?

 

7º) Nietzsche no só reflexionou sobre o nihilismo senon que tamén o padeceu. Nun primer momento da sua vida tal nihilismo foi a consecuencia inmediata de?

 

8º) Nietzsche no só reflexionou sobre o nihilismo senon que tamén o padeceu. Nun segundo momento da sua vida tal nihilismo foi a consecuencia inmediata de?

 

9º) Nietzsche no só reflexionou sobre o nihilismo senon que tamén o padeceu. Nun tercer momento da sua vida tal nihilismo:¿é producto da reflexión racional ou do instinto?

 

10º) Según Nietzsche, coa morte de Deus: ¿desaparece todo tipo de divinidade ou únicamente o Deus monoteista?

 

11º) O politeismo, según Nietzsche, implica pluralidade de perspectivas, e, por elo é condición de?

 

12º) Según Nietzsche o nihilismo: ¿admite unha única interpretación (único) ou admite varias interpretacións (ambigüo)?

 

13º) Según Nietzsche o nihilismo, como signo do poder incrementado do espíritu, é un tipo de nihilismo?

 

14º) Según Nietzsche o nihilismo, como ocaso e regresión do poder do espíritu, é un tipo de nihilismo?

 

15º) ¿Cal sería, según Nietzsche, a forma mais famosa e que mellor representa ó nihilismo pasivo?

 

Si queres ver a solución: preme eiquí
A Vontade de Poder
Filosofía II
TestFlash
NIETZSCHE