FILOSOFIA II – LIBRO DE TEXTO

TEMA 17: NIETZSHE

Google

O NIHILISMO E AS SUAS FORZAS

1º) ¿Cal é a expresión que utiliza Nietzsche para sinalar co mundo suprasensible xa non posue a función ordenadora das nosas existencias?

DEUS MORREU

2º Na perspectiva que representa a perdida dos valores supremos o nihilismo e producto dunha doble consecuencia: ¿cal é?

VONTADE NEGATIVA/VIDA REACTIVA:VONTADE DE NADA

3º) Na perspectiva da destrucción dos valores tradicionais o nihilismo expresa unha dimensión distinta á anterior: ¿cal é?

CREADORA VONTADE DE PODER

4º) Na perspectiva da destrucción dos valores tradicionais o nihilismo vai da mán do?

SUPERHOME

5º) A cara negativa do nihilismo expresa a crítica destructiva da tradición occidental presenta na esencia da tradición?

PLATONICA-CRISTIÁ

6º) A cara positiva do nihilismo supón o recoñecemento das condicións que levaron a Occidente a ser nihilista: ¿esta nova dimensión implica caer no nihilismo ou escapar del?

ESCAPAR DE EL

7º) Nietzsche no só reflexionou sobre o nihilismo senon que tamén o padeceu. Nun primer momento da sua vida tal nihilismo foi a consecuencia inmediata de?

DESTRUCCIÓN VALORES VIXENTES

8º) Nietzsche no só reflexionou sobre o nihilismo senon que tamén o padeceu. Nun segundo momento da sua vida tal nihilismo foi a consecuencia inmediata de?

AFIRMACIÓN DO PROPIO NIHILISMO

9º) Nietzsche no só reflexionou sobre o nihilismo senon que tamén o padeceu. No tercer momento da sua vida tal nihilismo é producto da reflexión racional o do instinto?

INSTINTO (VONTADE DE PODER)

10º) Según Nietzsche, coa morte de Deus: ¿desapare todo tipo de divinidad ou únicamente o Deus monoteista?

O DEUS MONOTEISTA

11º) O politeismo, según Nietzsche, implica pluralidade de perspectivas, e, por elo é condición de?

LIBERDADE

12º) Según Nietzsche o nihilismo admite unha única interpretación (único) ou admite varias interpretacións (ambigüo)?

AMBIGÜO

13º) Según Nietzsche o nihilismo como signo do poder incrementado do espíritu é un tipo de nihilismo?

ACTIVO

14º) Según Nietzsche o nihilismo como ocaso e regresión do poder do espíritu é un tipo de nihilismo?

PASIVO

15º) ¿Cal sería, según Nietzsche, a forma mais famosa e que mellor representa ó nihilismo pasivo?

BUDISMO

FILOSOFÍA II
TESTFLASH
NIETZSCHE