TEMA 9: A FILOSOFIA MODERNA
(LIBRO DE TEXTO)

Google

A ORIXE E CONTEXTO POLÍTICO DA MODERNIDADE

(Test)

1º) A modernidade trouxo consigo unha nova maneira de ver o mundo que está vinculada co desenvolvemento de?

 

2º) A modernidade trouxo consigo unha nova maneira de interpretar as aspiracións do ser humano que está vinculada coas esixencias ético-políticas de?

 

3º) En xeral pódese decir que o pensamento moderno se caracteriza pola afirmación radical de?

 

4º) Tanto na sua función teórica como na sua funcion práctica o pensamento moderno se presenta abertamente como?

 

5º) ¿Ó longo de qué séculos se extende a filosofía moderna?

 

6º) ¿Cales son os dous momentos que levaron á consolidación da monaquía na modernidade?

 

7º) ¿Qué expresión se adoita utilizar para cualificar a organización correspondente ó período da monarquía absoluta?

 

8º) ¿Cales son os tres estamentos presentes durante a época das monarquías absolutas da modernidade?

 

9º) ¿Qué clase social, unida o desenrolo do capitalismo, foi crecendo progresivamente perante a época das monaquías absolutas?

 

10º) O absolutismo político xerou o seu propio pensamento expresado na teoría da monarquía absoluta do dereito divino. ¿Quén foi o seu teórico mais coñecido?

 

11º) No contexto sociopolítico da idade media e o renacimento o debate sobre a orixe do poder: ¿a quénes enfrentaba?

 

12º) No contexto sociopolítico da modernidade sobre a orixe do poder: ¿a quénes enfrentaba?

 

13º) ¿Qué pensadores levaron a cabo na modernidade a crítica mais feroz en contra do absolutismo?

 

14º) As ideas dos filósofos ilustrados da modernidade chegaron a prender nalgúns monarcas absolutos. Como consecuencia disto xurdiu?

 

15º) Nos años 1642 e 1688 terá lugar en Inglaterra unha importante transformación política gracias ás revolucións alí producidas. ¿Qué sistema político se imprantou como consecuencia de todo iso?

 

16º) ¿Qué acontecemento político marcará o final do antigo réxime e a monarquía absoluta?

 

Si queres coñecer a solución: preme eiquí
Filosofía II
TestFlash