TEMA 6: SAN TOMÉ DE AQUINO
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

O ARISTOTELISMO DE AQUINO

(Test)

1º) En relación coa estructura do real e a interpretación da natureza: ¿cales son as catro teses que Tomé de Aquino tomou de Aristóteles?

 

2º) ¿É certo ou falso que San Agostin defende a existencia dunha soa forma substancial e que as substancias inmateriais son formas sen materia algunha?

 

3º) ¿É certo ou falso que Tomé de Aquino defende a existencia dunha soa forma substancial e que as substancias inmateriais son formas sen materia algunha?

 

4º) ¿Cómo clasificaba Tomé de Aquino, seguindo a Aristóteles, o movimento?

 

5º) ¿En cal das vias tomistas Tomé de Aquino acepta a demostración aristotélica da existencia de Deus baseada no movemento?

 

6º) ¿É certo ou falso co agostinismo parte da inmutabilidade das ideas co home descobre dentro da sua alma para demostrar a existencia de Deus?

 

7º) É certo ou falso co tomismo parte da mutabilidade e continxencia dos seres do universo para demostrar a existencia de Deus?

 

8º) ¿É certo ou falso que San Tomé de Aquino acepta a teoría aristotélica que define a Deus como acto puro e pensamento autopensante?

 

9º) ¿É certo ou falso que, según Aristóteles, Deus é o principio do movemento e o creador do mundo?

 

10º) º) ¿É certo ou falso que, según Tomé de Aquino, Deus é o principio do movemento e o creador do mundo?

 

11º) ¿Según Tomé de Aquino alma e corpo son duas substancias distintas ou forman unha única substancia?

 

12º) ¿Acepta ou rexeita Tomé de Aquino a tesis aristotélica da alma como principio de vida?

 

13º) ¿Acepta ou rexeita Tomé de Aquino a tesis aristotélica da mortalidade da alma?

 

14º) ¿Cales son os dous principios éticos de Aristóteles que acepta San Tomé de Aquino?

 

15º) O concepto aristótelico de felicidade supón a primacía da razón sobre a vontade ou a primacía da vontade sobre a razón?

 

16º) O concepto agostiniano de felicidade supón a primacía da razón sobre a vontade ou a primacía da vontade sobre a razón?

 

17º) Según Tomé de Aquino as leis morais teñen a sua base na natureza humana ou na vida político-social?

 

Si queres coñecer a solución: preme eiquí
Filosofía II
TestFlash
Tomás de Aquino