TEMA 6: SAN TOMÉ DE AQUINO
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

O ARISTOTELISMO DE AQUINO

(Test)

1º) En relación coa estructura do real e a interpretación da natureza: ¿cales son as catro teses que Tomé de Aquino tomou de Aristóteles?

TEORÍA MOVEMENTO/HILEMORFISMO/SUBSTANCIA-ACCIDENTE/TEORÍA DAS 4 CAUSAS

2º) ¿É certo ou falso que San Agostino defende a existencia dunha soa forma substancial e que as substancias inmateriais son formas sen materia algunha?

FALSO

3º) ¿É certo ou falso que Tomé de Aquino defende a existencia dunha soa forma substancial e que as substancias inmateriais son formas sen materia algunha?

CERTO

4º) ¿Cómo clasificaba Tomé de Aquino, seguindo a Aristóteles, o movimento?

CAMBIO ACCIDENTAL e CAMBIO SUBSTANCIAL

5º) ¿En cal das vias tomistas Tomé de Aquino acepta a demostración aristotélica da existencia de Deus baseada no movemento?

PRIMEIRA VÍA

6º) ¿É certo ou falso co agostinismo parte da inmutabilidade das ideas co home descobre dentro da sua alma para demostrar a existencia de Deus?

CERTO

7º) É certo ou falso co tomismo parte da mutabilidade e continxencia dos seres do universo para demostrar a existencia de Deus?

CERTO

8º) ¿É certo ou falso que San Tomé de Aquino acepta a teoría aristotélica que define a Deus como acto puro e pensamento autopensante?

CERTO

9º) ¿É certo ou falso que, según Aristóteles, Deus é o principio do movemento e o creador do mundo?

FALSO

10º) º) ¿É certo ou falso que, según Tomé de Aquino, Deus é o principio do movemento e o creador do mundo?

CERTO

11º) ¿Según Tomé de Aquino alma e corpos son duas substancias distintas ou unha única substancia?

UNHA ÚNICA SUBSTANCIA

12º) ¿Acepta ou rexeita Tomé de Aquino a tesis aristotélica da alma como principio de vida?

ACEPTA

13º) ¿Acepta ou rexeita Tomé de Aquino a tesis aristotélica da mortalidade da alma?

REXEITA

14º) ¿Cales son os dous principios éticos de Aristóteles que acepta San Tomé de Aquino?

FIN ÚLTIMO A FELICIDADE/FELICIDADE É CONTEMPLACIÓN

15º) O concepto aristótelico de felicidade supón a primacía da razón sobre a vontade ou a primacía da vontade sobre a razón?

PRIMACIA DA RAZÓN SOBRE A VONTADE

16º) O concepto agostiniano de felicidade supón a primacía da razón sobre a vontade ou a primacía da vontade sobre a razón?

PRIMACIA DA VONTADE SOBRE A RAZÓN

17º) Según Tomé de Aquino as leis morais teñen se basean na natureza humana ou na vida político-social?

NATUREZA HUMANA

FILOSOFÍA II
TESTFLASH