TEMA 6: SAN TOMÉ DE AQUINO
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

A ESTRUCTURA DA REALIDADE

(Test)

1º) Según Tomé de Aquino Deus é un ser necesario. O resto dos seres son?

 

2º) Tomé de Aquino asimila ou diferencia entre o que as cousas son (esencia) e o feito de que esas mismas cousas existan (existencia):

 

3º) Tanto os neoplatónicos como a tradición agostiniana, asi como Tomé de Aquino sinalan as distincións entre Deus e o resto das realidades existentes. ¿Cómo expresaban esa distinción os neoplatónicos?

 

4º) Tanto os neoplatónicos como a tradición agostiniana, asi como Tomé de Aquino sinalan as distincións entre Deus e o resto das realidades existentes. ¿Cómo expresaba a tradición agostiniana esa distinción?

 

5º) Tanto os neoplatónicos como a tradición agostiniana, asi como Tomé de Aquino sinalan as distincións entre Deus e o resto das realidades existentes. ¿Cómo expresaba Tomé de Aquino esa distinción?

 

6º) Según Tomé de Aquino a esencia é potencia ou acto?

 

7º) Según Tomé de Aquino a existencia é potencia ou acto?

 

8º) Según Tomé de Aquino, nas realidades diferentes a Deus: ¿coinciden ou non coinciden a esencia e a existencia?

 

9º) Según Tomé de Aquino, en Deus: ¿coincide ou non coincide a esencia e a existencia?

 

10º) ¿É certo ou falso que, según Tomé de Aquino, todos os entes creados son compostos de esencia e existencia?

 

11º) ¿É certo ou falso que, según Tomé de Aquino, todos os entes creados partipan do ser (existencia) en graos distintos, segundo a capacidade das suas propias esencias?

 

Si queres coñecer a solución: preme eiquí
Filosofía II
TestFlash
Tomás de Aquino