TEMA 6: SAN TOMÉ DE AQUINO
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

A ESTRUCTURA DA REALIDADE

(Test)

1º) Según Tomé de Aquino Deus é un ser necesario. O resto dos seres son?

CONTINXENTES

2º) Tomé de Aquino asimila ou diferencia entre o que as cousas son (esencia) e o feito de que esas mismas cousas existan (existencia):

DIFERENCIA

3º) Tanto os neoplatónicos como a tradición agostiniana, asi como Tomé de Aquino sinalan as distincións entre Deus e o resto das realidades existentes. ¿Cómo expresaban esa distinción os neoplatónicos?

DEUS É SIMPLE (UN)/AS DEMAIS REALIDADES SON COMPOSTAS

4º) Tanto os neoplatónicos como a tradición agostiniana, asi como Tomé de Aquino sinalan as distincións entre Deus e o resto das realidades existentes. ¿Cómo expresaba a tradición agostiniana esa distinción?

TODAS AS REALIDADES EXCEPTO DEUS SON COMPOSTAS DE MATERIA E FORMA

5º) Tanto os neoplatónicos como a tradición agostiniana, asi como Tomé de Aquino sinalan as distincións entre Deus e o resto das realidades existentes. ¿Cómo expresaba Tomé de Aquino esa distinción?

EN DEUS É O MESMO ESENCIA-EXISTENCIA e NAS DEMAIS REALIDADES NON

6º) Según Tomé de Aquino a esencia é potencia ou acto?

POTENCIA

7º) Según Tomé de Aquino a existencia é potencia ou acto?

ACTO

8º) Según Tomé de Aquino, nas realidades diferentes a Deus: ¿coinciden ou non coinciden a esencia e a existencia?

NON COINCIDEN

9º) Según Tomé de Aquino, en Deus: ¿coincide ou non coincide a esencia e a existencia?

COINCIDE

10º) ¿É certo ou falso que, según Tomé de Aquino, todos os entes creados son compostos de esencia e existencia?

CERTO

11º) ¿É certo ou falso que, según Tomé de Aquino, todos os entes creados partipan do ser (existencia) en graos distintos, segundo a capacidade das suas propias esencias?

CERTO

FILOSOFÍA II
TESTFLASH