TEMA 6: SAN TOMÉ DE AQUINO

(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

A ANTROPOLOXÍA TOMISTA E O COÑECEMENTO INTELECTUAL

(Test)

1º) Tomé de Aquino defende a inmaterialidade do entendemento ou da alma. Esta ten por obxeto: ¿o ser de todo o real ou o ser do particular sensible?

 

2º) ¿Según Tomé de Aquino a unión entre alma e corpo ten carácter accidental ou carácter substancial?

 

3º) ¿Cál é, según Tomé de Aquino, cal é o punto de partida do entendemento humano?

 

4º) ¿Según Tomé de Aquino os conceptos son universais ou individuais?

 

5º) ¿Según Tomé de Aquino as percepcións sensibles son universais ou individuais?

 

6º) ¿Según Tomé de Aquino o entendemento elabora os conceptos a partir de si mesmo ou a partir dos datos do sensible?

 

7º) ¿Cómo se denomina, según Tomé de Aquino, a actividade do entendimento que permite pasar da individualidade das percepcións á universalide dos conceptos?

 

8º) Tomé de Aquino distingue no entendimento entre a capacidade abstractiva e a capacidade de coñecer. ¿Cál é a función da capacidade abstractiva?

 

9º) Tomé de Aquino distingue no entendimento entre a capacidade abstractiva e a capacidade de coñecer. ¿Cál é a función da capacidade de coñecer?

 

10º) ¿Cómo se denomina o entendemento que posue a capacidade abstractiva?

 

11º) ¿Cómo se denomina o entendemento coñece realmente o universal?

 

12º) Sobre quen actúa a capacidade abstractiva ou entendemento axente: ¿percepcións sensibles particulares ou imaxes sensibles particulares?

 

13º) ¿É certo ou falso co entendemento paciente despoxa as imaxes ou fantasmas das seus elementos individuais?

 

14º) ¿É certo ou falso co entendemento axente despoxa as imaxes ou fantasmas das seus elementos individuais?

 

15º) ¿É certo ou falso co entendemento axente é quen coñece de modo efectivo os conceptos universais?

 

16º) ¿É certo ou falso co entendemento paciente é quen coñece de modo efectivo os conceptos universais?

 

17º) Según Tomé de Aquino o entendemento coñece o universal de forma directa ou indirecta?

 

18º) Según Tomé de Aquino o entendemento coñece o particular de forma directa ou indirecta?

 

19º) ¿É certo ou falso que, según Tomé de Aquino, o coñecemento do particular ten lugar de modo indirecto cando o entendemento volve a súa mirada á imaxe (convertere ad phantasmata)?

 

Si queres coñecer a solución: preme eiquí
Filosofía II
TestFlash
Tomás de Aquino