TEMA 5: SANTO AGOSTIN
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

TEOLOXÍA E ANTROPOLOXÍA EN SANTO AGOSTÍN

(TEST)

1º) Para demostrar a existencia de Deus, Santo Agostín, formula argumentacións tomadas da realidade exterior ou interior?

 

2º) ¿Qué tipo de argumento e aquel que intenta demostrar a existencia de Deus afirmando ca maoira dos homes coinciden en aceptar a sua existencia?

 

3º) Según Santo Agustín, as duas características fundamentais das ideas son?

 

4º) Si as ideas teñen as características anteriores é evidente que quen as posea existirá tamén con esas características. ¿Cal é, según Santo Agostín, o lugar propio das ideas?

 

5º) ¿Cal é o obxeto do que Santo Agostín denomina como razón inferior?

 

6º) ¿Cal é o obxeto do que Santo Agostín denomina como razón superior?

 

7º) Santo Agostín: ¿acepta ou rexeita a preexistencia e reencarnación das alma?

 

8º) ¿Cómo se denomina a doutrina segundo a cal as almas dos fillos proveñen das dos pais?

 

9º) ¿É certo ou falso cos gregos apenas reflexionaron sobre o problema da liberdade moral?

 

10º) ¿É certo ou falso que Santo Agostín apenas reflexionou sobre o problema da liberdade moral?

 

11º) ¿Cómo experimenta o pensamento cristiá o fenómeno da liberdade?

 

12º) Santo Agostín: ¿maximiza ou minimiza a inclinación do home cara ó mal?

 

13º) O pelagianismo: ¿maximiza ou minimiza a inclinación do home cara ó mal?

 

14º) O pelagianismo: ¿defende ou nega a necesidade da gracia divina?

 

15º) ¿Cómo se denomina a doutrina que defende a existencia de dous principios: un don ben e outro do mal?

 

16º) Según Santo Agostín, o mal non é algo positivo senón?

 

Si queres coñecer a solución: preme eiquí
Filosofía II
TestFlash
Cristianismo y Filosofía