TEMA 5: SANTO AGOSTIN
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

TEOLOXÍA EN ANTROPOLOXÍA EN SANTO AGOSTÍN

(TEST)

1º) Para demostrar a existencia de Deus, Santo Agostín, formula argumentacións tomadas da realidade exterior ou interior?

INTERIOR

2º) ¿Qué tipo de argumento e aquel que intenta demostrar a existencia de Deus afirmando ca maoira dos homes coinciden en aceptar a sua existencia?

ARGUMENTO DE CONSENSO

3º) Según Santo Agustín, as duas características fundamentais das ideas son?

INMUTABILIDADE E NECESIDADE

4º) Si as ideas teñen as características anteriores é evidente que quen as posea existirá tamén con esas características. ¿Cal é, segúna Santo Agostín, o lugar propio das ideas?

DEUS

5º) ¿Cal é o obxeto do que Santo Agostín denomina como razón inferior?

A CIENCIA (REALIDADES MUTABLES E SENSIBLES)

6º) ¿Cal é o obxeto do que Santo Agostín denomina como razón superior?

A SABEDORÍA (REALIDADE INTELIXIBLE)

7º) Santo Agostín: ¿acepta ou rexeita a preexistencia e reencarnación das alma?

REXEITA

8º) ¿Cómo se denomina a doutrina segundo a cal as almas dos fillos proveñen das dos pais?

TRADUCIANISMO

9º) ¿É certo ou falso cos gregos apenas reflexionaron sobre o problema da liberdade moral?

CERTO

10º) ¿É certo ou falso que Santo Agostín apenas reflexionou sobre o problema da liberdade moral?

FALSO

11º) ¿Cómo experimenta o pensamento cristiá de Santo Agostín o fenómeno da liberdade?

DRAMA

12º) Santo Agostín: ¿maximiza ou minimiza a inclinación do home cara ó mal?

MAXIMIZA

13º) O pelagianismo: ¿maximiza ou minimiza a inclinación do home cara ó mal?

MINIMIZA

14º) O pelagianismo: ¿defende ou nega a necesidade da gracia divina?

NEGA A NECESIDADE DA GRACIA DIVINA

15º) ¿Cómo se denomina a doutrina que defende a existencia de dous principios: un don ben e outro do mal?

MANIQUEISMO

16º) Según Santo Agostín o mal non é algo positivo senón?

UNHA PRIVACIÓN OU CARENCIA DE BEN

FILOSOFÍA II
TESTFLASH