ARISTÓTELES
(384 – 322 A D CRISTO)
Tema 3
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

O BEN E A POLIS: A POLÍTICA

(Test)

1º) ¿É certo ou falso que, según Aristóteles, a ética e a politica identifícanse?

 

2º) ¿Quén tería, según Aristóteles, a responsabilidade de lograr unha vida boa, digna e satisfactoria dos cidadans?

 

3º) Según Aristóteles a sociedade é froito da convención ou da natureza humana?

 

4º) Cales serían, según Aristóteles, os distintos niveis da vida comunitaria?

 

5º) Según Aristóteles a forma mais perfecta de comunidade é?

 

6º) ¿Cales serían, según Aristóteles, os tres tipos de rexímenes políticos?

 

7º) Según Aristóteles o goberno dos mellores é?

 

8º) ¿Cómo denomina en grego, Aristóteles, á democracia?

 

9º) ¿Qué tipo de rexime político se acerca ó ideal de xustiza aritmética?

 

10º) ¿Qué tipo de réxime político se acerca ó ideal de xustiza xeométrica?

 

11º) Según Aristóteles o goberno dun só denomínase?

 

12º) Según Aristóteles, cando a democracia dexenera convértese en?

 

13º) Según Aristóteles, cando a aristocrácia dexenera convértese en?

 

14º) Según Aristóteles, cando a monarquía dexenera convértese en?

 

Si queres coñecer a solución: preme eiquí
Filosofía II
TestFlash