TEMA 3: ARISTÓTELES
 (384 – 322 A D CRISTO)
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

A FELICIDADE E A VIRTUDE: A ETICA

(Test)

1º) Según Aristóteles o fin último e a meta de todos os seres humanos é?

 

2º) ¿É certo ou falso que si cada un determinara por sí, ó seu arbitrio, que é e que o pode facer feliz, tal actitude non implicaría renunciar á teoría moral?

 

3º) ¿É certo ou falso que, según Aristóteles, a felicidade consiste no exercicio da actividade propia de cada ser?

 

4º) ¿Cal sería, según Aristóteles, a actividae mais propia e mais natural do ser humano?

 

5º) ¿É certo ou falso que, según Aristóteles,ca consecución da felicidade ten soamente unha dimensión teórica?

 

6º) Aristóteles distingue dous tipos de virtudes: ¿cales son?

 

7º) ¿Qué virtudes, según Aristóteles, perfeccionan o carácter?

 

8º) ¿Qué virtudes, según Aristóteles, perfeccionan o coñecemento?

 

9º) A palabra grega que se adoita traducir como virtude (areté) ten o significado de?

 

10º) ¿É un exemplo de virtude intelectual?

 

11º) ¿Quén se define como "un hábito de elixir consistente nun termo medio relativo a nós"?

 

12º)Sinala as 4 caracterísiticas que definen ás virtudes éticas ou morais:

 

13º) O termo medio entre a temeridade aloucada e a covardía é?

 

14º) O termo medio entre o desenfreo e a insensibildade ante o pracer é?

 

15º) ¿En Platón a virtude da xustiza é: ¿unha virtude particular ou unha virtude xeral?

 

16º) Según Aristóteles a virtude integral do home que posúe todas as virtudes é?

 

17º) Aristóteles diferencia entre a xustiza como virtude xeral e a xustiza como virtude particular. A xustiza como virtude xeral consiste en?

 

18º) Como virtude particular a xustiza regula as relacións interpersonais impoñendo un trato equitativo que reviste duas formas: ¿cales son?

 

19º) A xustiza que esixe que ós implicados se lles de exactamente o mesmo, é un tipo de xustiza?

 

20º) A xustiza que esixe que ós implicados se lles de en proporción ós seus méritos, é un tipo de xustiza?

 

21º) Según Aristóteles a amizade expresa os lazos afectivos de quen ten conciencia de formar unha comunidade. Amizade é unha traducción do termo grego?

 

22º) Aristóles fala da amizade persoal e a amizade civil ou política. ¿É certo ou falso que a amizade persoal non ten nada que ver coa felicidade?

 

23º) Aristóles fala da amizade persoal e a amizade civil ou política. Esta última manifestase na vida pública como?

 

Si queres coñecer a solución: preme eiquí
Filosofía II
TestFlash