TEMA 3: ARISTÓTELES
(384 – 322 A D CRISTO)
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

DA FÍSICA Á METAFÍSICA

(Test)

1º) ¿Cómo denomina Aristóteles ó principio de todo o movemento, o cal, ó mesmo tempo, non está sometido a ningúna movemento?

 

2º) A ciencia que estudia as realidades dotadas de movemento, denomínase?

 

3º) A ciencia que estudia a suprema realidade inmóbil, denomínase?

 

4º) A ciencia que ten como obxeto de estudio o real en canto tal denomínase (a partir da modernidade) como?

 

5º) ¿É certo ou falso ca ontoloxía é unha disciplina que estudia o que é (o ente) dun modo universal?

 

6º) ¿Cales son os dous elementos principais do estudio da ontoloxía, según Aristóteles?

 

7º) Exemplo de principio xeral que rixe a realidade, según Aristóteles?

 

8º) Según Aristóteles ó estudiar o real na sua totalidade atopámonos con que a realidade básica está formada por?

 

Si queres coñecer a solución: preme eiquí
Filosofía II
TestFlash