TEMA 3: ARISTÓTELES

(384 – 322 A D CRISTO)
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

AS SUBSTANCIAS VIVENTES E A ALMA

(Test)

1º) ¿Qué tipo de principio é a alma para Aristóteles?

 

2º) ¿Cales son os dous conceptos que utiliza Aristóteles para definir a alma?

 

3º) Según Aristóteles, o corpo é: ¿materia ou forma?

 

4º) Según Aristóteles a alma é: ¿materia ou forma?

 

5º) Cando a alma fai que un organismo viva e sexa vivente de feito:¿qué estaría sendo?

 

6º) ¿Cómo define Aristóteles a alma no sua obra Acerca del Alma II, 1, 412b 5?

 

7º) ¿Según Platón a unión entre corpo e alma é: ¿natural ou antinatural?

 

8º) Según Aristóteles a unión entre corpo e alma é: ¿natural ou antinatural?

 

9º) ¿E certo ou falso que no pensamento de Platón a alma e o corpo forman unha única substancia?

 

10º) ¿É certo ou falso que no pensamento de Aristóteles alma e corpo forman unha única substancia?

 

11º) Según Platón alma é: ¿mortal ou inmortal?

 

12º) Según Platón: a alma é: ¿mortal ou inmortall?

 

13º) Aristóteles fala tamén dun tipo de alma ou entendemento incorruptible e inmortal. ¿E certo ou falso que este tipo de alma é a forma e acto do corpo?

 

14º) Aristóteles fala tamén dun tipo de alma ou entendemento incorruptible e inmortal. ¿E certo ou falso que este tipo de alma é persoal e individual?

 

15º) Aristóteles fala tamén dun tipo de alma ou entendemento incorruptible e inmortal. ¿E certo ou falso que este tipo de alma é o mesmo para toda a especie humana?

 

Si queres coñecer a solución: preme eiquí
Filosofía II
TestFlash