ARISTÓTELES
 (384 – 322 A D CRISTO)
TEMA 3
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

AS SUBSTANCIAS VIVENTES E A ALMA

(Test)

1º) ¿Qué tipo de principio é a alma para Aristóteles?

PRINCIPIO DE VIDA

2º) ¿Cales son os dous conceptos que utiliza Aristóteles para definir a alma?

FORMA e ACTO

3º) Según Aristóteles, o corpo é: ¿materia ou forma?

MATERIA

4º) Según Aristóteles a alma é: ¿materia ou forma?

FORMA

5º) Cando a alma fai que un organismo viva e sexa vivente de feito:¿qué estaría sendo?

ACTO

6º) ¿Cómo define Aristóteles a alma no sua obra Acerca del Alma II, 1, 412b 5?

ACTO PRIMEIRO DUN CORPO NATURAL ORGANIZADO

7º) ¿Según Platón a unión entre corpo e alma é: ¿natural ou antinatural?

ANTINATURAL

8º) Según Aristóteles a unión entre corpo e alma é: ¿natural ou antinatural?

NATURAL

9º) ¿E certo ou falso que no pensamento de Platón a alma e o corpo forman unha única substancia?

FALSO

10º) ¿É certo ou falso que no pensamento de Aristóteles alma e corpo forman unha única substancia?

CERTO

11º) Según Platón alma é: ¿ mortal ou inmortal?

INMORTAL

12º) Según Platón: a alma é: ¿mortal ou inmortall?

INMORTAL

13º) Aristóteles fala tamén dun tipo de alma ou entendemento incorruptible e inmortal. ¿E certo ou falso que este tipo de alma é a forma e acto do corpo?

FALSO

14º) Aristóteles fala tamén dun tipo de alma ou entendemento incorruptible e inmortal. ¿E certo ou falso que este tipo de alma é persoal e individual?

FALSO

15º) Aristóteles fala tamén dun tipo de alma ou entendemento incorruptible e inmortal. ¿E certo ou falso que este tipo de alma é o mesmo para toda a especie humana?

CERTO

FILOSOFÍA II
TESTFLASH