TEMA 3: ARISTÓTELES
 (384 – 322 A D CRISTO)
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

A CONCEPCIÓN ARISTOTÉLICA DA NATUREZA

(Test)

1º) O movimento ou cambio natural tén a sua orixe, según Aristóteles, dentro ou fora do ser que se move?

 

2º) O movimento ou cambio artificial tén a sua orixe, según Aristóteles, dentro ou fora do ser que se move?

 

3º) Según Aristóteles o principio interno do movemento (e do repouso)que se da nos seres naturais, é?

 

4º) Según Aristóteles a natureza de cada ser tende a actualizarse e con tal actualización alcanzar a?

 

5º) O modelo aristotélico de natureza e de tipo?

 

6º) ¿Aristóteles aceptou o rexeitou a teoría das ideas de Platón?

 

7º) ¿Según Aristóteles a idea do ben, como cumprimento da tendencia que leva a todos os seres cara á súa propia perfección: ¿é transcendente ou inmanente?

 

8º) Según Aristóteles a ciencia que estudia o movimento dos seres naturais é?

 

9º) ¿Cómo define Aristóeles o movimento?

 

10º) ¿Qué tipo de cambio ten como resultado a xeración dunha substancia nova ou a destrucción dunha substancia xa existente?

 

11º) ¿Qué tipo de cambio non xera nin destrue substancias senon que éstas únicamente sofren modificacións?

 

12º)¿Cales son as tres clases de cambio accidental?

 

13º) ¿Qué é o que permanece, según Aristóteles, nos cambios accidentais?

 

14º) ¿Qué é o que permanece, según Aristóteles, nos cambios substanciais?

 

15º) Según Aristóteles, a materia é: ¿acto ou potencia?

 

16º) Según Aristóteles as substancias naturais son compostos de materia e de forma: ¿cales son as duas concepcións que tén Aristóteles da forma?

 

17º)Según Aristóteles o que fai que a materia indeterminada sexa precisamente unha realidade determinada é?

 

18º) Según Aristóteles, aquilo que determina as actividades específicas ou propias nunha realidade, é?

 

19º) A teoría aristotélica segundo a cal as substancias naturais son compostos de materia e de forma, denomínase?

 

20º) ¿A quenes denomina Aristóteles como causas extrínsecas do movimento?

 

21º) ¿A quenes denomina Aristóteles como causas intrínsecas do movimento?

 

22º) ¿Por qué na xeración dos viventes a causa eficiente e a forma coinciden?

 

23º) ¿Por qué na xeración dos viventes a causa eficiente, a forma e o fín coinciden?

 

Si queres coñecer a solución: preme eiquí
Filosofía II
TestFlah