PLATÓN
(427 – 347 A D CRISTO)
TEMA 2:
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

ÉTICA E POLÍTICA

(Test)

1º) Platón atribuíulles ós conceptos ético-políticos o estatuto de?

 

2º)¿E certo ou falso que, según os sofistas, a xustiza é unha realidade convencional que depende das opinións dos mortais?

 

3º)¿E certo ou falso que, según Platón, a xustiza é unha realidade obxetiva independente das opinións dos mortais?

 

4º) ¿Cales serían, según os sofistas, as únicas leis naturais?

 

5º) Según Platón o elemento mais característico da natureza humana é?

 

6º) ¿É certo ou falso que, según Platón, a xustiza implica a existencia de armonía nas tres partes da alma?

 

7º) ¿Cales serían según Platón as tres virtudes que, cando se comportan de xeito armónico, dan lugar á aparición da xustiza?

 

8º) Según Platón o Estado posue a mesma estructura tripartita que a alma humana individual: ¿Cales sería os tres grupos de que se compón o Estado?

 

9º) Según Platón, á parte da alma concupiscible (apetito) se corresponde co grupo dos?

 

10º) Según Platón, á parte da alma irascible (animo) se corresponde co grupo dos?

 

11º) Según Platón, á parte da alma racional (razón) se corresponde co grupo dos?

 

12º) ¿E certo ou falso que, según Platón, cada grupo social estaría destinado naturalmente a realizar unha función específica?

 

13º)O estado ideal, utópico, de Platón defínese como goberno de?

 

14º) Na concepción política de Platón ¿as leis sobrarían ou serían fundamentais?

 

15º) ¿E certo ou falso que, en Platón, o saber teórico e o saber práctico se identifican?

 

16º)Na concepción moralizante do Estado platónico tén unha importancia fundamental a educación. ¿Qué disciplinas se deberían impartir, a todolos cidadáns, no nivel primario?

 

17º) Dende os vinte ós trinta e cinco anos os futuros gobernantes, nunha primeira fase, deberían ser formados en?

 

18º) Na fase difinitiva dos seus estudos, os futuros gobernantes deberían estudiar?

 

19º)¿É certo ou falso que Platón na República rexeita a igualdade entre homes e mulleres xa que ambos non terían as mesmas oportunidades de chegar a gobernantes?

 

20º) ¿É certo ou falso que Platón, na República, suprime, no seu Estado ideal, a familia e a propiedade privada dos guardiáns auxiliares e os gobernantes?

 

21º) As medidas anteriores, propostas por Platón, ¿teñen unha función económica ou moral?

 

22º) En obras posteriores á República, Platón substitúe o goberno dos sabios por?

 

Si queres coñecer a solución: preme aquí
Filosofía II
TestFlash