PLATÓN
(427 – 347 A D CRISTO)
TEMA 2:
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

A REALIDADE E O COÑECEMENTO

(Test)

1º) Platón pensa que existen entidades inmateriais, inmutables,absolutas e universais: ¿cómo denomina a tales entidades?

 

2º) A concepción platónica da realidade: ¿é monista ou dualista?

 

3º) Platón concibe as ideas como conceptos o construccións mentais de obxectos sen existencia á parte da mente cos concibe, ou como realidades á parte da mente?

 

4º) Un dos filósofos que influiron na concepción das ideas de Platón foi Sócrates: ¿e certo ou falso que Sócrates consideraba os conceptos universais como subsistentes en sí?

 

5º) ¿É certo ou falso que Platón consideraba os conceptos universais (ideas) como subsistentes en sí?

 

6º) ¿En qué diálogo, Platón, nos describe como as almas contemplan as ideas situadas fora do universo nun lugar supraceleste?

 

7º) Según Platón: ¿é certo ou falso cas ideas dependen no seu ser , na sua verdade e na sua permanencia das cousas sensibles?

 

8º) Según Platón: ¿e certo ou falso cas cousas sensibles dependen no seu ser das ideas?

 

9º) ¿Cales son os dous termos que Platón utiliza para explicar a relación dos seres sensibles coas ideas?

 

10º) Para Platón as ideas son modelos a imitar. Dende este momento tales ideas se convirten en?

 

11º) ¿Cales serían, según Platón, os 3 elementos que alberga o seu mundo ideal?

 

12º) Según Platón as ideas constituen unha gradación xerarquizada: ¿qué idea s’atopa na cúspide?

 

13º) ¿Cómo se podería difinir a ontoloxía (concepción da realidade) de Platón?

 

14º) ¿Cales son as duas formas de coñecemento que, Platón, distingue e contrapón?

 

15º) Según Platón a ciencia e a opinión teñen características distintas e contrapostas: ¿e certo ou falso co saber pode ser erroneo e a opinión nón?

 

16º) Según Platón a ciencia e a opinión teñen características distintas e contrapostas: ¿e certo ou falso co saber é estable e a opinión nón?

 

17º) Sinala os dous pasos que se deberían seguir, según Platón, para acadar o auténtico saber (episteme ou ciencia)?

 

18º) A ciencia que permite acadar un saber absoluto e total é denominado por Platón co nome de?

 

19º) Según Platón na sua teoría da anamnese ou reminiscencia afirma que o aprender consiste realmente en?

 

20º)¿É certo ou falso ca alma non ten en sí mesma o coñecemento das ideas e por iso o esquece o reencarnarse no corpo?

 

20º) No Fedro, Platón, relata un mito para explicar como a alma coñece as ideas antes da sua entrada no corpo:¿cal é o nome dese mito?

 

Si queres ver a solución: preme aquí
Filosofía II
TestFlash