TEMA 2: PLATÓN
 (427 – 347 A D CRISTO)
(LIBRO DE TEXTO)
A constitución do universo
.

Google
 

A CONSTITUCIÓN DO UNIVERSO

(Test)

1º) Na constitución do universo, según Platón, interveñen tres principios: ¿cales son esos principios?

 

2º) Platón rexeita a concepción do universo que defendían os atomistas. Tal rexeitamento ten a sua base en duas consecuencias co atomismo traía consigo:¿cales son?

 

3º) Según Platón o universo no era producto do desorden senon dunha intelixencia ordenadora que recibe o nome de?

 

4º) Platón afirma ca intelixencia ordenadora actúa sobre unha materia caótica eterna que, a veces, denomina como?

 

5º)Platón pensa co espacio era una substrato material: ¿sin forma definida ou con forma definida?

 

6º) Según Platón a materia caótica sobre a que actúa a intelixencia ordenadora: ¿é creada ou é eterna?

 

7º) ¿Quén afirma: "hai algúns, como Leucipo e Platón, que afirman que a actividade existe desde sempre, e que desde sempre hai movimento"?

 

8º) ¿Cal é a obra onde Platón explica a orixe do universo?

 

9º) ¿Cales son as duas interpretacións que soen facerse sobre a natureza da intelixencia ordenadora ou demiurgo de Platón?

 

10º) ¿Quén impón á materia unha estructura intelixible e unha estabilidade que a materia no posúe por sí mesma?

 

 

Si queres ver a solución: preme eiquí
Filosofía II
TestFlash