TEST SOBRE O TEXTO DA TEOGONIA DE HESIODO

Google

1º) Na primeira fase da Teogonía de Hesíodo o principio orixinario (arché), de donde procede todo, é?

 

2º) Na segunda fase da Teogonía de Hesíodo se describe a castración do Ceo polo seu fillo, de nome?

 

3º) Na terceira fase da Teogonía de Hesíodo Zeus toma o poder no reino dos deuses xa que logra non ser devorado polo seu pai, de nome?

 

4º) Na cuarta fase da Teogonía de Hesíodo, narrase a batalla de Zeus e os deuses en contra de?

 

5º) Prometeo era fillo de Japeto. Este era un?

 

6º) O texto, obxeto deste test, relata os enganos de Prometeo a Zeus e as venganzas deste. No primer engano Prometeo engana a Zeus cos osos e a carne dun?

 

7º) Debido a este engano, Zeus, castiga ós homes a non poseer a infatigable chama do?

 

8º)O segundo engano de Prometeo a Zeus consiste en roubar do Olimpo unha chispa do lume que esconde para non ser vista nunha?

 

9º)¿Cal é o mal que Zeus prepara para ós homes a partir deste segundo engano?

 

10º)¿Quén é o Zambro (patizambo) ó que Zeus lle encarga moldear a imaxe anterior?

 

11º)¿A que persoaxe representa a imaxen que Zeus entrega ós homes?

 

12º) Zeus envía como regalo para os homes a imaxe da doncela. ¿Este regalo será aceptado por?

 

13º)¿Qué foi o que quedou dentro, sin sair, na caixa de Pandora?

 

14º)¿Qué estirpe é a que descende da imaxe que Zeus entrega ós homes?

 

15º)Hesiodo compara as perniciosas tarefas das mullleres con aquelas que levan a cabo?

 

Si queres coñecer a solución: pulsa aquí
VOLTAR

TEST SOBRE O MITO DE PROMETEO NO PROTÁGORAS DE PLATÓN
En relación con Prometeo, Platón, no seu diálogo titulado "Protágoras" pon nas verbas do sofista Protágoras o desenrolo e interpretación de denominado "mito de Prometeo". En tal mito, Protágoras, leva a cabo unha interpretación do roubo do lume feito por Prometeo. Pois ben, despois da leitura do texto, responde as cuestións seguintes:

 

1º) ¿Quén esixe ós deuses, según se nos dí no texto, a existencia dos linaxes mortais?

 

2º) Os deuses modelan os linaxes mortais e ordean que éstes reciban as cualidades necesarias para poder sobrevivir: ¿quenes son os encargados da distribución desas cualidades?

 

3º) As cualidades distribuidas entre os animais: ¿estaban equilibradas ou desequilibradas?

 

4º) As cualidades distribuidas entre os homes: ¿estaban equilibradas ou desequilibradas?

 

5º) Prometeo rouba ós deuses o lume para entregarllo ós homes: ¿tal lume simboliza, según Protágoras?

 

6º) A pesares de que Prometeo entrega ós homes a sabiduría representada polo símbolo do lume, esquéncese de facerlles entrega de?

 

7º) Zeus compadécese da especie humán e envía a Hermes para que lles faga entrega das virtudes políticas. Tales virtudes: ¿eran iguais ou desiguais entre os homes?

 

8º) A sabiduría que proviña da simboloxía do lume: ¿era igual ou desigual entre os homes?

 

9º)Según o texto do mito de Protágoras, na Asamblea ateniense, sobre os asuntos técnicos os homes terían unha participación:¿igual ou diferente?

 

10º) Según o texto do mito de Protágoras, na Asamblea ateniense, sobre os asuntos políticos os homes terían unha participación:¿igual ou diferente?

 

11º) Según o texto do mito de Protágoras a virtude política: ¿é froito da natureza ou algo que se pode ensinar?

 

Si queres coñecer a solución: pulsa aquí
VOLTAR