TEST SOBRE O MITO DE PROMETEO NO PROTÁGORAS DE PLATÓN

Google

En relación con Prometeo, Platón, no seu diálogo titulado "Protágoras" pon nas verbas do sofista Protágoras o desenrolo e interpretación de denominado "mito de Prometeo". En tal mito, Protágoras, leva a cabo unha interpretación do roubo do lume feito por Prometeo. Pois ben, despois da leitura do texto, responde as cuestións seguintes:

 

1º) ¿Quén esixe ós deuses, según se nos dí no texto, a existencia dos linaxes mortais?

O DESTINO

2º) Os deuses modelan los linaxes mortais e ordean que éstes reciban as cualidades necesarias para poder sobrevivir: ¿quenes son os encargados da distribución das cualidades?

EPITEMEO e PROMETEO

3º) As cualidades distribuidas entre os animais: ¿estaban equilibradas ou desequilibradas?

EQUILIBRADAS

4º) As cualidades distribuidas entre os homes: ¿estaban equilibradas ou desequilibradas?

DESEQUILIBRADAS

5º) Prometeo rouba ós deuses o lume para entregarllo ós homes: ¿tal lume simboliza, según Protágoras?

SABIDURÍA TECNICA

6º) A pesares de que Prometeo entrega ós homes a sabiduría representada polo símbolo do lume, esquéncese de facerlles entrega de?

SABIDURÍA POLÍTICA

7º) Zeus compadécese da especie humán e envía a Hermes para que lles faga entrega das virtudes políticas. Tales virtudes: ¿eran iguales ou desiguales entre os homes?

IGUALES

8º) A sabiduría que proviña da simboloxía do lume: ¿era igual ou desigual entre os homes?

IGUAL

9º)Según o texto do mito de Protágoras, na Asamblea ateniense, sobre os asuntos técnicos os homes terían unha participación:¿igual ou diferente?

DIFERENTE

10º) Según o texto do mito de Protágoras, na Asamblea ateniense, sobre os asuntos políticos os homes terían unha participación:¿igual ou diferente?

IGUAL

11º) Según o texto do mito de Protágoras a virtude política: ¿é froito da natureza ou algo que se pode aprender?

ALGO QUE SE PODE APRENDER

FILOSOFÍA II