FILOSOFIA II

(LIBRO DE TEXTO)
TEMA 1: PRINCIPAIS MOMENTOS E AUTORES DA FILOSOFÍA GREGA

Google

A FILOSOFIA NO PERÍODO DA ILUSTRACIÓN GREGA
(SEGUNDA METADE DO SÉCULO V a. d. Cristo)

 

1º) ¿Qué tipo de xiro, de tipo intelectual, se produce na segunda metade do século V en Grecia?

 

2º) O novo xiro intelectual que se produce en Grecia na segunda metade do século V notase sobre todo: ¿en Atenas ou en Esparta?

 

3º) O novo xiro intelectual da segunda metade do século V en Grecia atópase estreitamente relacionada coas victorias militares do gregos, contra os persas, en?

 

4º) O desenvolmemento da democracia en Atenas trouxo consigo o desenrolo da retórica. ¿Quenes ofertaban este tipo de ensino?

 

5º) Sinala dous trazos sobresaintes na actividade intelectual dos Sofistas?

 

6º) Según os sofistas o nomos e a physis son elementos concordantes ou contrapostos?

 

7º) Según os sofistas o nomos procede da natureza ou é resultado da convención?

 

8º) E certo ou e falso cos sofistas defenden o relativismo cultural?

 

9º)Quén afirmou co home é a medida de todas as cousas, das que son, en tanto que son, e, das que non son en tanto que no son?

 

10º)Anos que abrangan o nacimento e a morte de Sócrates?

 

11º) Según Sócrates: ¿de qué depende a felicidade?

 

12º) Según Sócrates: ¿de qué depende a virtude?

 

13º) Según Sócrates o valores morais: ¿son relativos ou absolutos?

 

14º) Según Sócrates: ¿sería meior padecer inxusticia ou cometela?

 

15º) Anos que abrangan o nacemento e a morte de Platón?

 

16º) Anos que abrangan o nacemento e a morte de Aristóteles?

 

Si queres coñecer a solución: preme eiquí
Filosofía II
TestFlash