FILOSOFIA II
(LIBRO DE TEXTO)
TEMA 1: PRINCIPAIS MOMENTOS E AUTORES DA FILOSOFÍA GREGA

Google

A FILOSOFIA NO PERÍODO DA ILUSTRACIÓN GREGA
(SEGUNDA METADE DO SÉCULO V a.d.Cristo)

 

1º) ¿Qué tipo de xiro, de tipo intelectual, se produce na segunda metade do século V en Grecia?

XIRO ANTROPOLÓXICO

2º) O novo xiro intelectual que se produce en Grecia na segunda metade do século V notase sobre todo: ¿en Atenas ou en Esparta?

ATENAS

3º) O novo xiro intelectual da segunda metade do século V en Grecia atópase estreitamente relacionada coas victorias militares do gregos, contra os persas, en?

MARATÓN (490 a de Cristo) SALAMINA (480 a de Cristo)

4º) O desenvolmemento da democracia en Atenas trouxo consigo o desenrolo da retórica. ¿Quenes ofertaban este tipo de ensino?

OS SOFISTAS

5º) Sinala dous trazos sobresaintes na actividade intelectual dos Sofistas?

DISCIPLINAS HUMANISTICAS – PROFESIONAIS DO ENSINO

6º) Según os sofistas o nomos e a physis son elementos concordantes ou contrapostos?

CONTRAPOSTOS

7º) Según os sofistas o nomos procede da natureza ou é resultado da convención?

RESULTADO DA CONVENCIÓN

8º) E certo ou e falso cos sofistas defenden o relativismo cultural?

CERTO

9º)Quén afirmou co home é a medida de todas as cousas, das que son, en tanto que son, e, das que non son en tanto que no son?

PROTAGORAS

10º)Anos que abrangan o nacimento e a morte de Sócrates?

470-399 a d Cristo

11º) Según Sócrates: ¿de qué depende a felicidade?

DA VIRTUDE

12º) Según Sócrates: ¿de qué depende a virtude?

DO COÑECEMENTO

13º) Según Sócrates o valores morais: ¿son relativos ou absolutos?

ABSOLUTOS

14º) Según Sócrates: ¿sería meior padecer inxusticia ou cometela?

PADECER INXUSTICIA

15º) Anos que abrangan o nacemento e a morte de Platón?

427-347

16º) Anos que abrangan o nacemento e a morte de Aristóteles?

384-322 a d Cristo

Filosofía II
TestFlash