FILOSOFIA II – LIBRO DE TEXTO
TEMA 1: DESENVOLMENTO E GRANDES TEMAS DA FILOSOFÍA GREGA

ORIXE E CARACTERES DA FILOSOFÍA GREGA. A ORIXE DA FILOSOFÍA: DO MITO Ó LOGOS

Google

1º) A filosofía surxe en Grecia ó inicio do século:

 

2º) Sinala ós tres puntos de vista nos que se veu transformada a sociedade grega a partir do século VII:

 

3º) Tipo de organización política que reacciona contra a sociedade tradicional grega:

 

4º) Dende o punto de vista do coñecemento eran quenes transmitían as crenzas tradicionais da sociedade grega:

 

5º) A transformación cultural producida pola filosofía adoita definirse como:

 

6º) As narracións que teñen como protagonistas a deuses e heroes representan:

 

7º) As explicacións baseadas en probas e razóns representan:

 

8º) Sinala os dous elementos que fundamenta á aceptación dos mitos:

 

9º) O valor das explicacións da filosofía reside:¿na: autoridade o na racionalidade?

 

10º) Un mito particular intenta explicar:¿ un aspecto da realidade ou o conxunto da realidade:?

 

11º) O mito non particular intenta explicar: ¿un aspecto da realidade ou o conxunto da realidade?

 

12º) Sinala duas características presentes no mito:

 

13º) No pensamiento mítico os acontecementos naturais atopánse rexidos pola necesidade ou pola arbritrariedade?

 

14º) No pensamento filosófico os acontecementos naturais atópanse rexidos por la necesidade ou pola arbitrariedade?

 

15º) A idea de que as cousas suceden como teñen que suceder está relacionada coa idea de?

 

16º) A idea do que é unha cousa, a pesares dos seus cambios de estado ou apariencia, denomínase:

 

17º) ¿A esencia é o fundamento da unidade das cousas ou da pluralidade das mesmas?

 

18º) ¿Coñecer as cousas implica saber o que teñen de común e permanente ou o que teñen de particular e diverso?

 

19º) ¿Os sentidos nos poñen en contacto co permanente (uno) ou co cambiante (múltiple)?

 

20º) ¿A razón nos pon en contacto co permanente (uno) ou co cambiante (múltiple)?

 

21º) A idea de permanencia conduciu ós filósofos gregos deica a búsqueda dun principio último do real, denominado?

 

Si queres ver la solución: preme eiquí
Filosofía II
TestFlash