FALSACIONISMO

Este examen es muy fácil! Haga un Click en cada uno de los recuadros y escoja una de las respuestas. Cuando haya finalizado el test, haga un click en 'Puntuación' para averigüar su nota.

Os enunciados da Ciencia son e os da experiencia son . Según Karl Popper a experiencia non pode verificar os enunciados xa que éstos non poden ser xustificados pero si como, por exemplo, o serían as e as . Decir delas que son falsables non quere decir que sexan o que significa que siguen sendo .
Según Karl Popper o método científico sigue a lei de e a característica da . A primeira característica explica cas hipótesis sexan meras que estarían expostas á refutación o que faría desta algo . A segunda característica implica cas teorías e as leises da ciencia están sometidas á .

O problema do Falsacionismo consiste en que só falsa proposicions pero non sirve para falsar as cales forman sempre sistemas de xa que cando a experiencia é contraria a unha teoría, en vez de ser abandoada, fanse retoques nas suas partes . Para facer fronte a todas estas dificultades, Thomas Kuhn, propuxo unha nova explicación afirmando que cada época histórica está dominada por un e decir, por un marco coa sua propia escala de . Nese marco, os argumentos racionais chogan un papel á hora de preferir un .
Según Thomas Kuhn todo paradigma e algo
xa que as decisións que se toman, á hora de preferir un paradigma, se basan en asi como en e en . Kuhn sitúa como exemplos de paradigmas o e o . Por último, este mismo autor, afirma que una teoría científica debería ser precisa, fecunda, ampla, asi como e tamen .

 

Cuando termine haga un click en "Puntuación?".
Sobre la base de las 30 cuestiones a responder el ordenador le mostrará su número de aciertos!