Ciencias Políticas

Este Test abarca o Tema 4º do programa. O seu obxetivo consiste en conquerir, polo menos, unha puntuación por valor de 9 para poder acceder así ó seguinte nivel.

Importante:Cada vez que vostede conteste unha pregunta, espere a que se abra unha xanela de Windows que lle indicará si a sua resposta e correcta ou non. Non se esquenza de pechar esa xanela antes de contestar á próxima pregunta.


1. Cando as accións de control e goberno teñen vontade totalizadora, enton cabe falar de?

Poder Social
Poder dictatorial
Poder demócratico
Poder Político


2. Unha das modalidades do poder político e a sua capacidade de?

Transformación
Elección
Recompensa
Renovación


3. Entre o poder político e o poder social, atopánse as denominadas sociedades?

Preestatais
Indígenas
Tribales
Postestatais


4. A figura do xefe ten caracter transitorio nas sociedades?

Acéfalas
Sedentarias
Burocráticas
Feudais


5. A coacción do poder político aspira a gozar de?

Control
Lexitimidade
Territorialidade
Funcionalidade


6. A coacción do poder político aspira a gozar de?

Formalidade
Seguridade
Disfuncionalidade
Exclusividade


7. A plena lexitimidade no uso da coacción implica o que Max Weber denomina como monopolio da coacción ?

Ilexítima
Explícita
Implícita
Lexítima


8. Según Max Weber unha das tres formas básicas de lexitimidade denomínase?

Modélica
Vicaria
Carismática
Democrática


9. Un dos requisitos para a formación dun Estado e a?

Centralización
Territorialidade
Desmembración
Constitución


10. Unha das fases na centralización do poder reside na?

Soberanía militar
Soberanía burocrática
Soberanía nacional
Soberanía ideolóxica