Reducción de FReSiSoN a FeRio

            fresison.gif (806 bytes)                                             ferio.gif (808 bytes)
Ningún hombre es cuadrúpedo FRe                                        Ningún cuadrúpedo es hombre Fe
Algún cuadrúpedo es mamífero Si                                          Algún mamífero es cuadrúpedo Ri
Algún mamífero no es hombre Son                                          Algún mamífero no es hombre   o