TEMA 6: SAN TOMÉ DE AQUINO
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

FE E RAZÓN

(Test)

1º) Anos do nacemento e morte de Tomé de Aquino:

1224-1274 d.d.Cristo

2º) Según o agostinismo medieval o punto de partida do noso coñecemento é: ¿a realidade sensible ou a realidade intelixible?

REALIDADE INTELIXIBLE

3º) Según o aristotelismo de Tomé de Aquino o punto de partida do noso coñecemento é: ¿a realidade sensible ou a realidade intelixible?

REALIDADE SENSIBLE

4º) Según o agostinismo medieval o edificio da filosofía debese construir: ¿dende arriba hacia abaixo o dende abaixo hacia arriba?

DENDE ARRIBA HACIA ABAIXO

5º) Según o aristotelismo de Tomé de Aquino o edificio da filosofía debese construir: ¿dende arriba hacia abaixo o dende abaixo hacia arriba?

DENDE ABAIXO HACIA ARRIBA

6º) Según Tomé de Aquino a noticia que se pode alcanzar acerca de Deus ha de ter por forza duas características: ¿cales son?

IMPERFECTA E ANALÓXICA

7º) Según Tomé de Aquino o coñecemento natural de Deus, do home e do universo: ¿é limitado ou ilimitado?

LIMITADO

8º) ¿É certo ou falso que , según Tomé de Aquino, a fe cristiá proporciona información mais alá dos límites sobre a natureza de Deus e o distino do home?

CERTO

9º) Según Tomé de Aquino a revelación: ¿elimina ou perfecciona a razón humana?

PERFECCIONA

10º) Según Tomé de Aquino, a afirmación de que o mundo é creado: ¿é un contido da razón, é un contido da fé ou unha verdade que pertence a ambos campos?

VERDADE QUE PERTENCE A AMBOS CAMPOS

11º) SegúnTomé de Aquino, a afirmación de que a alma humana é inmortal: ¿é un contido da razón, é un contido da fé ou unha verdade que pertence a ambos campos?

VERDADE QUE PERTENCE A AMBOS CAMPOS

12º) Según Tomé de Aquino o principio que establece que non é certo que, ó mesmo tempo, sexa de día e non sexa de día: ¿é un contido da razón, é un contido da fe ou é un contido que pertence a ambos campos?

CONTIDO EXCLUSIVO DA RAZÓN

13º) Según Tomé de Aquino o dogma da santísisma trinidade: :¿é un contido da razón, é un contido da fe ou é un contido que pertence a ambos campos?

CONTIDO EXCLUSIVO DA FE

14º) ¿Cales son os tres elementos ca teoloxía toma prestados da filosofía?

PROCEDEMENTOS ORDENACIÓN CIENTÍFICA/DIALÉCTICA/DATOS CIENTÍFICOS

15º) Según San Tomé de Aquino: ¿é certo ou falso ca razón e a fe, como fontes de información, son autónomas e independentes?

CERTO

16º) Según San Tomé de Aquino: ¿é certo ou falso de que en caso de que a razón chegue a conclusións incompatibles coa fe, tales conclusión sería falsas?

CERTO

17º) Según San Tomé de Aquino a fe é unha fonte de coñecemento distinta ca razón. Esto implica ca fé, en relación coa razón, é algo?

EXTRINSECO

18º) Según San Tomé de Aquino o filósofo non se pode apoiar nos datos da revelación. Esto implica ca fe, en relación coa razón, é algo?

NEGATIVO

19º) En Santo Tomé de Aquino a autonomía da razón: ¿é limitada ou ilimitada?

LIMITADA

20º) Según San Tomé de Aquino a demostración da existencia de Deus é unha tarefa exclusiva da fe ou tamen é tarefa da razón?

TAREFA DA RAZÓN

21º) ¿É certo ou falso que para San Tomé de Aquino a existencia de Deus é unha verdade inmediatemente evidente?

FALSO

22º) A vía que segue San Tomé de Aquino para demostrar a existencia de Deus: ¿parte do que é posterior ou do que é anterior?

POSTERIOR (A POSTERIORI)

23º) ¿Cantas vía propón San Tomé de Aquino para demostrar a existencia de Deus?

CINCO VÍAS

24º) Sinala os catro pasos presentes nas vías tomistas para demostrar a existencia de Deus:

FEITO EXPERIENCIA/PRINCIPIO CAUSALIDADE/IMPOSIBILIDADE DA INFINITUDE DE CAUSAS/AFIRMACIÓN EXISTENCIA DE DEUS

25º) A primeria vía da demostración da existencia de Deus presenta como punto de partida a existencia de?

MOVEMENTO

26º) A segunda vía da demostración da existencia de Deus presenta como punto de partida a existencia de?

CAUSAS CAUSADAS

27º) A terceira vía da demostración da existencia de Deus presenta como punto de partida a existencia de?

SERES CONTINXENTES

26º) A cuarta vía da demostración da existencia de Deus presenta como punto de partida a existencia de?

GRAOS DE PERFECCIÓN

27º) A quinta vía da demostración da existencia de Deus presenta como punto de partida a existencia de?

ORDE NATURAL

28º) Na primeira vía Deus é considerado como?

MOTOR INMÓBIL

29º) Na segunda vía Deus é considerado como?

CAUSA INCAUSADA

30º) Na terceria vía Deus é considerado como?

SER NECESARIO

31º) Na cuarta vía Deus é considerado como?

SUMAMENTE PERFECTO

32º) Na quinta vía Deus é considerado como?

INTELIXENCIA ORDENADORA

FILOSOFÍA II
TESTFLASH