TEMA 5: SANTO AGOSTIN
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

O ESTADO E A HISTORIA. A CIDADE DE DEUS

(TEST)

1º) ¿Qué tipo de perspectiva adopta Santo Agostín ante a historia?

PERSPECTIVA MORAL

2º) Según Santo Agostín existen dous grandes grupos ou categorías de seres humanos: ¿Cales son?

OS QUE SE AMAN A SI MESMOS ATA O DESPREZO DE DEUS / OS QUE AMAN A DEUS ATA O DESPREZO DE SI PROPIO

3º) ¿Qué tipo de cidade constituen os grupos humanos pertencentes ó primer grupo?

CIDADE TERREA

4º) ¿Qué tipo de cidade constituen os grupos humanos pertencentes ó segunda grupo?

CIDADE DE DEUS

5º) ¿É certo ou falso que Santo Agostín identifica plenamente a cidade terrea co Estado e cidade de Deus ca Igrexa?

FALSO

6º) ¿É certo ou falso que, Santo Agostín, a Igrexa ha de conformar moralmente ó Estado?

CERTO

7º) ¿É certo ou falso que, según Santo Agostín, o Estado é un instrumento esencial dos plans divinos na historia?

FALSO

FILOSOFÍA II
TESTFLASH