TEMA 5: SANTO AGOSTIN
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

RAICES ANTROPOLÓXICAS DO PENSAMENTO AGOSTIANO

(TEST)

1º) O punto de partida para a búsqueda da verdade, según Santo Agostín; ¿está no exterior ou no interior?

INTERIOR

2º) ¿Cómo denomina Santo Agostín o proceso que leva ó ser humano máis alá de si mesmo?

AUTOTRANSCENDEMENTO

3º) Cales son os dous pasos que, según Santo Agostín, interveñen no proceso de autotranscendencia?

EXPERIENCIA INTERIOR DA MUTABILIDAE/INMUTABILIDADE DAS IDEAS

4º) ¿Cal é o lugar das ideas, según Santo Agostín?

MENTE DIVINA

5º) ¿Qué teoría elabora Santo Agostín para explicar como a alma humana coñece as ideas?

TEORÍA DA ILUMINACIÓN

6º) ¿É certo ou falso que, según Santo Agostín, o entendemento humano "ve" as verdades na mente divina?

FALSO

7º) ¿Con quen identifica Platón, na República, á idea do Ben?

SOL

8º) ¿É certo ou falso que, según Platón, do mesmo xeito co sol ilumina as cousas sensibles, o ben ilumina as intelixibles?

CERTO

9º) A quen lle correspondería, según o Neoplatonismo, a función iluminadora das ideas?

DEUS

10º) ¿É certo ou falso que Santo Agostin acepta a tesis neoplatónica da existencia dunha escala do real desde Deus á materia?

CERTO

11º) Según Santo Agostín é certo ou falso ca alma é "veciña de Deus"?

CERTO

12º) Según Santo Agostín que parte da alma éstaría en contacto con Deus?

O ESPÍRITU (PARTE SUPERIOR)

13º) Según Santo Agostín a iluminación divina que permite ó home coñecer a verdade:¿está en acordo coa natureza humana ou é un favor divino extraordinario?

ACORDE COA NATUREZA HUMANA

14º) Ademáis do coñemento: ¿en qué outro lugar está presente, según Santo Agostín, o impulso de autranscendemento?

VONTADE

15º) Santo Agostín sitúa o ámbito da consecución da felicidade: ¿no propio home ou fora do home?

FORA DO HOME

FILOSOFÍA II
TESTFLASH