TEMA 5: SANTO AGOSTIN
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

O AGOSTINISMO MEDIEVAL

(Test)

1º) Nos últimos séculos da Idade Media: ¿onde encontrou o agustinismo ós seus principais mantedores?

 

2º) ¿Qué expresión de San Anselmo (século XI), seguidor de Santo Agostin, expón claramente a subordinación da razón ante a fe?

 

3º) No terreo da antropoloxía o agostinismo defendía: ¿o monismo ou o dualismo?

 

4º) O agostinismo medieval: ¿defendía a primacía do entendemento sobre a vontade ou a primacía da vontade sobre o entendimento?

 

5º) ¿O agostinismo medieval defendía o voluntarismo ou o intelectualismo?

 

6º) Qué teoría defende o agostinismo no ámbito do coñecemento?

 

7º) O agostinismo defende cas ideas son o arquetipo de todo o existente: ¿cómo se denomina esta teoría?

 

8º) Según o aristotelismo medieval: ¿é certo ou falso que todas as substancias, excepto Deus, son compostas de materia e forma?

 

9º) Según o agostinismo medieval: ¿é certo ou falso que todas as substacias, excepto Deus, son compostas de materia e forma?

 

10º) Según o aristotelismo medieval: ¿é certo ou falso cas substancias espirituais (anxos) son compostos de materia e de forma?

 

11º) Según o agostinismo medieval: ¿é certo ou falso cas substacias espirituais (anxos) son compostos de materia e de forma?

 

12º) Según o aristotelismo medival: ¿cada substancia posue unha forma ou unha pluralidade de formas?

 

13º) Según o agostinsimo medival: ¿cada substancia posue unha forma ou unha pluralidade de formas?

 

Si queres coñecer a solución: preme eiquí
Filosofía II
TestFlash
Cristianismo y Filosofía