TEMA 5: SANTO AGOSTIN
(LIBRO DE TEXTO)

 

Google
 

FE E RAZÓN NO PENSAMENTO AGOSTINIANO

(Test)

1º) Santo Agostín é a figura culminante do platonismo cristián. ¿A través de que duas obras de Platón, San Agostín, coñeceu o platonismo?

 

2º) ¿Qué obra de Plotino parece que tamén coñeceu Santo Agostín?

 

3º)¿É certo ou falso que, según Santo Agostín, a fe e a razón, para alcanzar a verdade, deben actuar de forma conxunta e solidaria?

 

4º) Cando Santo Agostín fala de "verdade": ¿a qué tipo de verdade se refire?

 

5º) Según Santo Agostín a verdade é única ou pode haber múltiples posicións fronte á mesma?

 

6º) Sinala as tres fases existentes, según Santo Agostín, na colaboración entre fe e razón

 

7º) ¿En que anos é onde naceu Santo Agostín?

 

8º) Según Santo Agostín: ¿existe ou non existe o home puramente natural?

 

9º) Os denominados polemistas anticristiáns atacaban ó cristianismo por non distinguir entre artigos de fe e verdades de razón. Sinala os nomes de tres de estos apoloxistas anticristiáns?

 

10º) A filosofía platónica de Santo Agostín: ¿desenvólvese desde abaixo cara arriba ou desde arriba cara abaixo?

 

Si queres coñecer a solución: preme eiquí
Filosofía II
TestFlash
Cristianismo y Filosofía