Desenvolvemento e Grandes temas da filosofía medieval e renacentista
(LIBRO DE TEXTO)
TEMA 4:

Google
 

INTRODUCCIÓN: CRISTIANISMO E FILOSOFÍA NO IMPERIO ROMANO

(Test)

1º) O encontro entre cristianismo e filosofía tivo lugar nos primeiros séculos da nosa era, durante o imperio romano. ¿Cales eran as catro escolas filósoficas gregas dominantes?

PLATONICA/ARISTOTÉLICA/EPICUREA/ESTOICA

2º) Filósofo insige cordobés, pertencente a escola estoica romana, do século I da nosa era?

SENECA

3º) A partir do século III d.d.Cristo a corrente principal da filosofía grega foi?

O NEOPLATONISMO

4º) Filósofo grego neoplatónico do século III d. d. Cristo que inflúe decisivamente en Santo Agostin?

PLOTINO

5º) O cristianismo non é un sistema filosófico senon unha doutrina de salvación. Duas das crenzas cristiáns, novas e alleas á filosofía grega, eran?

TEORÍA DA CREACIÓN/PROVIDENCIA DIVINA

6º) ¿Con quen poñían en relación os filósofos gregos a Deus?

COSMOS

7º) ¿Con quen poñía en relación o cristianismo a Deus?

HISTORIA

8º) ¿É certo ou falso ca filosofía grega, nos tempos do imperio romano, consideraba moi dificil o coñecemento absoluto da verdade?

CERTO

9º) ¿E certo ou falso co cristianismo, nos tempos do imperio romano, consideraba moi dificil o coñecemento absoluto da verdade?

FALSO

10º) ¿E certo ou falso ca filosofía grega defendeu un monoteismo estricto?

FALSO

11º) ¿E certo ou falso co cristianismo defendeu un monoteismo estricto?

CERTO

12º) ¿É certo ou falso ca filosofía grega considerou a creatio ex nihilo como un principio racional incuestionable?

FALSO

13º) ¿É certo ou falso co cristianismo considerou a creatio ex nihilo como un principio racional incuestionable?

CERTO

14º) A idea do creacionismo de tipo cristían está intimamente unido ó concepto de?

CONTINXENCIA

15º) Todos os seres, excepto Deus, existen pero pero poderían non existir: ¿cál é o termo que expresa esta definición?

CONTINXENCIA

16º) ¿Qué tipo de idea s’atopa intimamente vinculada ó monoteismo e ó creacionismo?

OMNIPOTENCIA

17º) ¿Qué concepto grego cuestionaba a defensa co cristianismo facía dos milagres?

A NECESIDADE

18º) O cristianismo defende a paternidade divina. Unicamente un filósofo grego definiu a Deus como pai e facedor de todo: ¿qué filósofo foi?

Platón

19º) ¿Cales son os tres elementos fundamentais da concepción cristiá do ser humano?

IMAXE DE DEUS/ALMA INMORTAL/RESURRECCIÓN

20º) Para a filosofía grega, no terreo da moral, o pecado era resultado de?

IGNORANCIA

21º) Para o cristianismo, no terreo da moral, o pecado era resultado de?

MALDADE HUMANA/LIBERTINAXE

22º) ¿Nun princripio o cristianismo aceptou o rexeitou a filosofía grega?

REXEITOU

23º) O cristianismo rematara por "tomar prestados" conceptos básicos da filosofía grega. ¿Cal foi a filosofía grega que ofrecía maiores semellanzas co cristianismo?

PLATONISMO

24º) Sinala 5 doutrinas do platonismo, sobre a sua concepción do universo, facilmente asimilables polo cristianismo:

EXISTENCIA DOUTRO MUNDO/MUNDO IMAXE DAS IDEAS/PARTICIPACIÓN/DEMIURGO/TRANSCENCENCIA

25º) º) Sinala 5 doutrinas do platonismo, sobre a sua concepción do ser humano, facilmente asimilables polo cristianismo:

INMORTALIDADE ALMA/LUGAR DA ALMA FORA DO MUNDO/XUIZO TRALA MORTE

26º) ¿É certo ou falso que para o platonismo todo o que inmortal é tamén inexendrado?

CERTO

27º) ¿É certo ou falso que para o cristianismo todo o que inmortal é tamén inexendrado?

FALSO

FILOSOFÍA II
TESTFLASH