PLATÓN
(427 – 347 A D CRISTO)
TEMA 2:
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

A DOUTRINA PLATÓNICA DA ALMA

(Test)

1º) Según Platón, para o coñecemento das ideas, o corpo axuda ou estorba á alma?

ESTORBA

2º) No ámbito antropolóxico, Platón, é monista ou dualista?

DUALISTA

3º)Sinala as duas características, xa presentes no pitagorismo, que definen a concepción da alma según Platón:

INMORTAL – A UNIÓN DE ALMA E CORPO É ANTINATURAL

4º) A partir das obras República e Fedro: ¿cantas partes da alma distingue Platón?

TRES PARTES

5º) ¿Cales son esas partes da alma?

RAZÓN (RACIONAL) – ANIMO (IRASCIBLE) – APETITO (CONCUPISCIBLE)

6º) ¿Qué parte da alma controla e ordena o apetito?

PARTE RACIONAL

7º) ¿En qué parte da alma residen os desexos irracionais e a busca dos praceres?

APETITO (CONCUPISCIBLE)

8º) ¿Qué parte da alma debería converterse en aliado da razón?

ANIMO (IRASCIBLE)

9º) ¿No mito do carro alado, descrito no Fedro de Platón,: ¿a quén representa ó auriga?

PARTE RACIONAL DA ALMA

10º) º) ¿No mito do carro alado, descrito no Fedro de Platón,: ¿a quén representa o cabalo negro?

APETITO (PARTE CONCUPISCIBLE)

11º) º) ¿No mito do carro alado, descrito no Fedro de Platón,: ¿a quén representa o cabalo branco?

ANIMO (PARTE IRASCIBLE)

12º) E certo ou falso que, según Platón, en sentido estricto e propio.a alma é únicamente a parte racional?

CERTO

13º) E certo ou falso que, según Platón, non soamente e inmortal a parte racional da alma senon tamén as outras duas partes?

FALSO

14º) E certo ou falso que, según Platón, o apetito e o animo engádense a alma ó unirse ó corpo, desaparecendo cando a alma se separa de tal corpo?

CERTO

FILOSOFÍA II
TESTFLASH