FILOSOFIA II
(LIBRO DE TEXTO)
TEMA 1: PRINCIPAIS MOMENTOS E AUTORES DA FILOSOFÍA GREGA

Google

A FILOSOFIA NO PERÍODO HELENÍSTICO
(DENDE FINAIS DO SÉCULO IV A D CRISTO EN ADIANTE)

 

1º) A duración do período helenístico adoita fixarse entre dous acontecementos históricos: ¿cales son?

MORTE DE ALEXANDRO MAGNO (323 a d Cristo) e a BATALLA NAVAL DE ACTIUM (31 a d.Cristo)

2º) No período helenístico o Imperio asume todo o poder arrebatándollo a?

POLIS (CIDADES ESTADO)

3º) No período helenísitico a Filosofía adoita dividirse en tres partes: ¿cales son?

LÓXICA – FISICA - ETICA

4º) ¿Cál é a disciplina á que lle dan masi importancia os filósofos do período helenístico?

ETICA

5º) As duas correntes filósoficas mais importantes do helenismo son o epicureismo e o estoicismo. ¿Anos que abrangan o nacemento e morte de Epicuro?

341-270 a de Cristo

6º) As duas correntes filósoficas mais importantes do helenismo son o epicureismo e o estoicismo. ¿Anos que abrangan o nacemento e morte de Zenón?

335-236 a de Cristo

7º) Según o epicureismo a felicidade consiste na consecución de?

PRACER (HEDONISMO)

8º) Según o estoicismo a felicidade consiste na consecudión de?

VIRTUDE

9º) Según o estoicismo o home sabio e aquel que, ante a desgracia do destino, permanece: ¿imperturbable ou enfrentado?

IMPERTURBABLE

10º) ¿Qué tipo de filosofía presocrática retoma o epicureismo?

ATOMISMO

11º) ¿En qué filósofo presocrático se inspira o estoicismo?

HERÁCLITO (LOGOS)

12º) O epicureismo: ¿acepta ou rexeita o determinismo?

REXEITA

13º) O estoicismo: ¿acepta ou rexeita o determinismo?

ACEPTA

Filosofía II
TestFlash