FILOSOFIA II
(LIBRO DE TEXTO)
TEMA 1: PRINCIPAIS MOMENTOS E AUTORES DA FILOSOFÍA GREGA

Google

OS FILOSOFOS PRESOCRATICOS

1º) O tema fundamental do que se ocupan os filósofos presocráticos xira ó redor da orixe do?

 

2º) O universo era concebido polos primeiros filósofos gregos:¿cómo algo ordenado ou desordenado?

 

3º) Os filósofos presocráticos (VI a d Cristo) se preguntan sobre o principio de donde proceden as cousas. Tal principio exprésase en grego co término?

 

4º) Os filósofos da escola de mileto:¿son monistas ou pluralistas?

 

5º) Según Heráclito (550-480 a d Cristo) a realidade:¿é estática ou está en constante devir?

 

6º) Según Heráclito (550-480 a d Cristo) o fluir universal: ¿é caótico ou obedece a lei e medida?

 

7º) ¿E certo ou falso que, según Heráclito, todo o que sucede está rexido polo logos pero non é o producto dunha loita entre contrarios?

 

8º) Os pitágoricos (530 a d Cristo): ¿que duas ideas sosteñen dende o punto de vista antropolóxico?

 

9º) Os pitagóricos, dende o punto de vista cosmolóxico,: ¿son monistas, dualistas ou pluralistas?

 

10º) Según Parménides (515-440 a d Cristo) o ser é: ¿divisible ou indivisible?

 

11º) Según Parménides o ser é:¿finito ou infinito?

 

12º) Según Parménides, o ser é: ¿mutable ou inmutable?

 

13º) Parménides defende o monismo ou o pluralismo?

 

14º) ¿Os filósofos presocráticos mais destacados, despois de Parménides, foron Empédocles, Anaxágoras e Demócrito. Tales filósofos son monistas, dualistas ou pluralistas?

 

15º) Según Empédocles (493-433 a d Cristo) o principio orixinario (arché) estaría formado por?

 

16º) A combinación e disgregación do principio orixinario de Empédocles atópase baixo a influenza de duas forzas: ¿cómo se denominan?

 

17º) Según Anaxágoras (500-428 a d Cristo) o principio orixinario estaría formado por?

 

18º) O principio orixinario de Anaxágoras é posto en movemento por?

 

19º) Demócrito (460 a d Cristo) pensaba co movemento era eterno ou tiña un principio?

 

20º) O modelo da natureza defendido por Demócrito é finalista ou mecanicista?

 

Si queres coñecer a solución: preme eiquí
Filosofía II
TestFlash