EXPERIENCIA E TEORÍA

Este examen es muy fácil! Haga un Click en cada uno de los recuadros y escoja una de las respuestas. Cuando haya finalizado el test, haga un click en 'Puntuación' para averigüar su nota.

As ciencias clasifícanse en como, por exemplo, son a e a e en ciencias como, por exemplo, son a
e a . Estas últimas son ciencias que se denominan como e decir, ciencias que están d'acordo ou desacordo coa a cual pode ser entendida de tres formas distintas.
A primeira forma concibe a experiencia como un fluxo de onde o suxeito e considerado como algo e onde as sensacións as recibe a facultade da . A segunda forma, presente en Kant, concibe a experiencia como un tipo de coñecemento que se organiza según os parametros do e do .

A terceria forma de experiencia e a e eiqui o científico intervén no curso dos fenómenos dun modo . Ademais as ciencias compóñense tamén de as cuales constituen sistemas onde se integran as . Nas primeiras o seu alcance e e conteñen termos que no se refiren a algo como sucede, por exemplo, ca teoría da gravitación . As segundas teñen, frente ás primeiras, un alcance e conteñen termos que se refiren sempre a algo .
Os razoamentos xerais que parten da experiencia son razoamentos
e neles as premisas constituen algo pero, a partir de ahí, intentan chegar a algo . A lóxica considera estos razoamentos como ainda que algúns os xustifican basándose no principio de uniformidade da e en principios de caracter pero os primeiros conducen a un círculo mentras cos segundos fan reposar a ciencia unicamente no sentido .

 

Cuando termine haga un click en "Puntuación?".
Sobre la base de las 30 cuestiones a responder el ordenador le mostrará su número de aciertos!